Završni rad i obrana završnog rada


Obrana završnog rada: 19.10.2022.g.  - održat će se prema slijedećem rasporedu:

 

VOZAČ MOTORNOG VOZILA, 

TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA,

TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

u 14.15h u učionici A0-8

Ispitno povjerenstvo:

Ivana Birin

Miljenko Lukiček

Bruno Marković

 

Polaznik se javlja u povjerenstvo u kojem je njegov mentor!

 

OBRANA ZAVRŠNOG RADA

VMV, TCP, TLŠ

ROK ZA PREDAJU PISANOG DIJELA IZRADBE ZAVRŠNOG RADA

(Završni rad prihvaćen i potpisan od mentora i za njega predložena pozitivna ocjena)

19.10.2022.

07.10.2022.

08.02.2023.

27.01.2023.

08.03.2023.

24.02.2023.

07.06.2023.

26.05.2023.

28.06.2023.

16.06.2023.

27.09.2023.

15.09.2023.

25.10.2023.

13.10.2023.

Obrana završnog rada u školskoj godini 2022./2023. za zanimanja

  • VOZAČ MOTORNOG VOZILA
  • TEHNIČAR CESTOVNOG PROMETA
  • TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

  KOD PRIJAVE OBRANE ZAVRŠNOG RADA POTREBNO JE PRILOŽITI:Odjela za obrazovanje odraslih najkasnije 10 dana prije obrane. Polaznik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik

  1. Prijavnicu za obranu završnog rada (u referadi)
  2. Pedagošku dokumentaciju (iz koje je vidljivo da su položeni svi ispiti) - mail
  3. Završni rad (prihvaćen i potpisan od mentora) - mail
  4. Uplatnice o plaćenoj školarini i obrani završnog rada

Po upisu u program polaznici biraju mentora i temu Završnog rada, koji izrađuju tijekom pohađanja nastave. Nakon što odslušaju i polože sve potrebite ispite u skladu s nastavnim planom i programom polaznici prijavljuju obranu završnog rada. Obranom završnog rada program stjecanja srednje stručne spreme odnosno program prekvalifikacije je završen.

Polaznik je dužni pisani dio izradbe Završnog rada, prihvaćen i potpisan od mentora predati u urudžbeni zapisnik Odjela za obrazovanje odraslih najkasnije 10 dana prije obrane.

Ukoliko se ne pristupi obrani završnog rada potrebno je ponovo prijaviti obranu završnog rada za idući ispitni rok (stara prijavnica se poništava).

Prijavnica za izbor teme završnog rada - obrazovanje odraslih

Tehničar cestovnog prometa

Naputak o izradi završnog rada - TCP

Teme za završni rad - TCP

Tehničar za logistiku i špediciju

Naputak o izradi završnog rada - TLŠ

Teme za završni rad - TLŠ

Vozač motornog vozila

Naputak o izradi završnog rada - VMV

Teme za završni rad - VMV

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti