Obrazovanje odraslih


 

Želite promijeniti svoje zanimanje?

Želite steći nova znanja?


Želite nadoknaditi propušteno?

CODE 95

Od početka rada Škola se bavi obrazovanjem odraslih polaznika. Materijalnim uvjetima za rad, te dobrim i blagovremenim planiranjem teorijske nastave, vježbi i ispita, Škola za cestovni promet osigurava vrlo povoljne uvjete za obrazovanje odraslih polaznika. Nastavu izvode iskusni nastavnici Škole te vanjski suradnici što polaznicima omogućava uspješno svladavanje programa. Izvedbeni programi prate suvremenu tehnologiju i prilagođeni su zahtjevima rada. Nastava se izvodi u dobro opremljenim učionicama, specijaliziranim učionicama i praktikumima Škole, te u poduzećima. Školska knjižnica posjeduje 10 000 naslova, a velik broj čini stručna literatura.


Nastavni programi srednjoškolskog obrazovanja, prekvalifikacije, stručnog usavršavanja i osposobljavanja izvode se dopisno-konzultativnom i konzultativno-instruktivnom nastavom. Razredni se ispiti održavaju nakon odslušanog nastavnog predmeta ili na ispitnim rokovima. Nakon položenih razrednih ispita kandidati pristupaju izradbi i obrani završnog rada.

O svemu što vas zanima o programima obrazovanja odraslih možete nas pitati na

e-mail: obrazovanje-odraslih@scp.hr

telefon: 01 / 2300 534

ili nas posjetite u školi gdje ćete dobiti sve potrebne informacije i propagandni materijal.

 

CODE 95

Stupanjem na snagu novoga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača, 1. srpnja 2013. godine, stekli su se uvjeti za početak provedbe programa izobrazbe vozača u skladu s Direktivom 2003/59 EZ.
Škola za cestovni promet iz Zagreba je Rješenjem KLASA: UP/I-340-01/13-07/12 URBROJ: 530-05-1-2-13-2, od 5 veljače 2013. ovlaštena provoditi navedene programe:

·         Program za ubrzano stjecanje početne kvalifikacije vozača

·         Program periodičke izobrazbe vozača

Upisi polaznika u nove grupe: tijekom cijele školske godine

Podsjećamo: Početnu kvalifikaciju vozača moraju imati:


1. svi vozači koji upravljaju vozilom za koje je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, I DE.
2. Vozači autotaksi vozila i vozači koji obavljaju javni prijevoz putnika vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola B kategorije.

Programi za stjecanje srednje stručne spreme odnosno prekvalifikacije

Četverogodišnji strukovni programi za zanimanja

Tehničar cestovnog prometa

Tehničar za logistiku i špediciju


Trogodišnji strukovni programi za zanimanja

Vozač motornog vozila

 

Vozač tramvaja

 


Za programe obrazovanja postoje dva upisna roka - jesenski i zimski

 

Programi usavršavanja

Instruktor vožnje

"A", "B", "C", "C+E", "D" kategorije

Nadzornik tehničke ispravnosti vozila

Kontrolor unutarnje kontrole prometa

 


Za programe usavršavanja postoje dva upisna roka - jesenski i zimski


Program stručnog osposobljavanja za prijevoz opasnih tvari

Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)

Programi osposobljavanja

Rukovatelj viličarom

Rukovatelj dizalicom

Rukovatelj valjkom

Rukovatelj utovarivačem

Rukovatelj bagerom

Rukovatelj dozerom

Rukovatelj autodizalicom

Rukovatelj vibracijskim nabijačem

Rukovatelj rovokopačem

Rukovatelj finišerom

Rukovatelj skreperom

Signalista-vezač tereta

Cestar

 

Programi izobrazbe

Zaštitar

Čuvar

 


Za programe osposobljavanja upisi su tijekom cijele školske godine

 

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: