Otvoreni rok


 

NA OTVORENOM ROKU POLAZNICI MOGU PRIJAVITI I POLAGATI NAJVIŠE TRI ODSLUŠANA PREDMETA  

  • Nije moguće polagati na jednom otvorenom ispitnom roku više predmeta koji su vezani, tj. u nazivu imaju 1, 2, 3 (npr.Matematiku 1, Matematiku 2, Matematiku 3…) bez obzira na mogućnost prijave do 4 ispita po otvorenom roku.
  • Ispite koji su vezani (npr. Praktična nastava 1, Praktična nastava 2, itd.) potrebno je polagati po redu! Nije moguće polagati predmet 2.razreda prije predmeta 1.razreda.
  • Ispite je potrebno pravovremeno prijaviti

 

RASPORED ISPITA NA OTVORENOM ROKU

19.09.2024. (ČETVRTAK)  BITI ĆE OBJAVLJEN 04.09.2024.

NAPOMENA

 

RASPORED ISPITA NA OTVORENOM ROKU ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

 

DATUM

RAZREDNOG ISPITA (otvoreni rok)

VRIJEME ODRŽAVANJA

ISPITA

ZADNJI ROK

PRIJAVE ISPITA

05.10.2023.

 

21.09.2023.

09.11.2023.

15.00 sati

(PREMA POSEBNOM RASPOREDU)

25.10.2023.

07.12.2023.

22.11.2023.

18.01.2024.

03.01.2024.

15.02.2024.

31.01.2024.

21.03.2024.

06.03.2024.

18.04.2024.

03.04.2024.

16.05.2024.

02.05.2024.

06.06.2024.

22.05.2024.

19.09.2024.

04.09.2024.

03.10.2024.

19.09.2024.

 

 

 

 

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme