Kontrolor unutarnje kontrole prometa


Opis zanimanja


a) Kontrola rada voznog osoblja:

 • stručne spreme vozača
 • ispunjavanje zdravstvenih uvjeta vozača
 • psihofizičkog stanja vozača ( trijeznost, odmorenost i druga psihofizička stanja )
 • stručne osposobljenosti vozača i poznavanja prometnih propisa
 • radnog vremena i odmora vozača
 • broja članova posade vozila, njihovih uvjeta rada i načina obavljanja poslova
 • urednosti obavljanja linijskog prijevoza putnika
 • pravilnog opterećenja vozila ( broj putnika, težina tereta, osovinski pritisak, osiguranje putnika, stvari, i sl. )
 • oznaka i opreme vozila
 • nošenja službene odjeće
 • izdavanja i pravilnog vođenja prijevozne dokumentacije (prvenstveno putnog radnog lista za vozilo, kontrolne knjižice za vozača motornog vozila u prometu na cesti)
 • sudjelovanje u povjerenstvu za prijem novih vozača

b) Kontrola vozila:

 • briga o obavljanju dnevnih i periodičnih preventivnih kao i redovnih tehničkih pregleda motornih i priključnih vozila
 • kontrola primopredaje vozila prilikom izmjene vozača
 • kontrola higijenskih uvjeta vozila

c) Kontrola vođenja operativne evidencije i dokumentacije:

 • praćenje i analiza prometnih nezgoda i prekršaja vozača
 • evidencija i kontrola tahograma tahografa
 • utvrđivanje vremena vožnje u linijskom prijevozu
 • organizacija i provođenje prometno-odgojnog rada i prevencije
 • izrada prijedloga provedbenih mjera u cilju sigurnosti i urednosti cestovnog prometa
 • pokretanje postupka za utvrđivanje povrede radnih obveza i povreda radne discipline koje se odnose na obavljanje prijevoza u cestovnom prometu
 • izrada izvještaja (periodičnih i godišnjih) o radu unutarnje kontrole prometa 

Dokumentacija potrebna za upis:

 • završna svjedodžba srednje škole u prometnoj struci
 • potvrda o najmanje dvije godine radnog iskustva u struci
 • rodni list
 • domovnica – preslika (original na uvid)
 • vozačka dozvola "B" kategorije -– preslika (original na uvid) 
 • dvije fotografije

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme