Rezultati ispita državne mature - jesenski rok


Objava rezultata ispita državne mature jesenski rok - 11. rujna 2023.
Rok za prigovore - 13. rujna 2023. ( prigovor na ocjenu ispita učenik predaje ispitnom koordinatoru u školi, 12. i 13. rujna od 8.00 do 11.00 - zbornica).
Objava konačnih rezultata - 18. rujna 2023.
Podjela potvrda o položenim ispitima državne mature - 19. rujna 2023. u 11.30 (zbornica).

Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme