Zagreb – kulturni grad u prometu u šk. god. 2017./2018.


Škola za cestovni promet sudjelovala je u provedbi projekta ZAGREB – KULTURNI GRAD U PROMETU, koji je namijenjen učenicima trećih razreda TCP iz predmeta Prometna tehnika 1. Ciljevi projekta su: istraživanje i prikupljanje podataka o odnosu pješaka i vozača kao sudionika u prometu na pješačkim prijelazima, utvrđivanje koji postupci najviše „smetaju“ vozače te kako se vozači ponašaju prema pješacima prilikom nailaska na nesemaforizirani pješački prijelaz. U projekt su osim naše Škole uključene Strojarska i prometna škola iz Varaždina, Prometna škola iz Rijeke i Srednja tehnička prometna škola Split. Dobiveni rezultati dat će uvid u ponašanje pješaka i vozača na nesemaforiziranim pješačkim prijelazima u četiri grada u Republici Hrvatskoj, te pozicionirati pojedine gradove na ljestvici kulturnih/nekulturnih gradova u prometu. Prezentacija projekta kao i dobivenih rezultata bit će u prometnoj školi Rijeka u travnju 2018. kada će se zainteresiranoj javnosti i predstavnicima MUP-a predstaviti dobiveni rezultati. U našoj školi projekt je realiziran tijekom veljače 2018. u zagrebačkoj četvrti Maksimir u neposrednoj blizini Škole za cestovni promet. U projektu je sudjelovalo 20 učenika iz 3. razreda tehničara cestovnog prometa, koji su bili raspoređeni na pet lokacija (LOKACIJA BR. 1: Harambašićeva ulica, LOKACIJA BR. 2: Ulica Kralja Zvonimira, LOKACIJA BR. 3: Kušlanova ulica, LOKACIJA BR. 4: Trg J. F. Kennedyja, LOKACIJA BR. 5: Jordanovac), a sve aktivnosti su provedene u vremenu od 12.00 do 14.30 sati. Učenici su pratili i bilježili ponašanje vozača i pješaka koji žele prijeći kolnik na nesemaforiziranim pješačkim prijelazima i podatke unosili u unaprijed pripremljene obrasce. Na svakoj lokaciji bilo je ukupno četiri učenika koji su pratili i bilježili ponašanje pješaka i ponašanje vozača, te proveli anketu s vozačima o sigurnom postupanju prema pješacima. Aktivnosti na projektu su organizirali i nadzirali: Tomislav Ćurković, prof. savjetnik Nevena Domić, učenica 4. A razreda, smjer TCP U projektu su aktivno sudjelovali učenici: 3 B razred smjer TCP 1. Gabrijela Grčević 2. Tihana Hakala 3. Antonija Kaja Katić 4. Mateo Sović 3 C razred smjer TCP 1. Ivona Karas 2. Katarina Bavrka 3. Luka Gavrić 4. Marija Fabijanac 5. Robert Polovanec 6. Matea Cvija 7. Nicol Šestan 8. Tomislav Međurečan 9. Antonio Martinčić 3 D razred smjer TCP 1. Marijan Debeljak 2. Sudo Behram 3. Sara Burić 4. Helena Zec 5. Marija Pejić 6. Dejan Tadić 7. Iva Vrabec


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: