Vozač vozila za prijevoz opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR)


           

SVRHA PROGRAMA

                Zbog specifičnih fizikalno-kemijskih svojstava opasnih tvari tijekom utovara, istovara i tijekom transporta moguće su pojave koje su opasne za život i zdravlje ljudi i materijalna dobra. Upravo zato vozači koji prevoze opasne tvari moraju se stručno osposobiti za transport opasnih roba radi smanjenja rizika povezanih s takvim djelovanjima s obzirom na ljude, imovinu i okoliš.

                Cilj osposobljavanja je osposobiti polaznike za:

 • upoznati vozače s opasnostima koje proizlaze iz prijevoza opasnih tvari i dati obavijesti koje su nužne za što manju vjerojatnost da dođe do nezgode
 • ako do toga dođe, osposobiti ih da poduzmu odgovarajuće mjere koje su potrebne za njihovu sigurnost i sigurnost javnosti i okoliša, da ograniče učinak nezgode.

 

PROGRAMSKA USMJERENOST

                Program je namijenjen osposobljavanju vozača/ice koji prevoze opasne tvari u cestovnom prometu.

                Programom tečaja obradit će se slijedeći zadaci:

 1. Osnovni tečaj
 2. Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama
 3. Dopunski tečaj za prijevoz tvari i predmeta klase 1
 4. Dopunski tečaj za prijevoz radioaktivnog materijala klase 7

 

Na temelju čl. 34., Zakona o prijevozu opasnih tvari (N.N. 79/07), vozač vozila za prijevoz opasnih tvari mora ispunjavati uvjet da je navršio 21 godinu života i ima najmanje jednu godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg.

 

Dokumentacija potrebna za upis:

 • preslika vozačke dozvole (original na uvid)
 • preslika domovnice (original na uvid)
 • preslika rodnog lista (original na uvid)
 • državna taksa (biljeg) od 20,00 kn
 • preslika ADR dozvole - ukoliko se radi o tečaju obnove znanja (original na uvid)

 

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: