Školski odbor


Sjednica Školskog odbora - 7. srpnja 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 22. kolovoza 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O - 31. kolovoz 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 31. kolovoza 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 28. rujna 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 28. rujna 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 17. listopada 2017.g.

Sjednica Školskog odbora - 17. listopada 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 22. studenog 2017.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 19. prosinca 2017.g.

Poziv za sjednicu Š.O. - 31.siječnja 2018.g.

Poziv za sjednicu Š.O. - 1. ožujka 2018.g.

Poziv na sjednicu Š.O. - 27. ožujka 2018.

Zapisnik sa 11. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 12. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 13. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.travnja 2018.

Poziv na sjednicu Š.O: - 23.svibnja 2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 9.srpnja 2018.

Zapisnik sa 14.sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 15. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 16. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 17. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 6.rujna 2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 27.rujna 2018. 

Poziv na sjednicu Š.O. - 17.listopada 2018.

Zapisnik sa 18. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 19. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 20. sjednice Školskog odbora

Zapisnik sa 21. sjednice Školskog odbora

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.11.2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 3.12.2018.

Poziv na sjednicu Š.O. - 19.12.2018.

 

Plan nabave radova, roba i usluga za 2015. godinu

Plan nabave radova, roba i usluga za 2016. godinu

Kriteriji trošenja vlastitih prihoda Škole

Bilješke uz financijska izvješća (1.siječnja do 31.prosinca 2014.)

Prijedlog financijskog plana Škole za cestovni promet za 2015. i projekcija plana za 2016. i 2017. godinu - opći dio

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka

 

 

Financijski plan za 2016. i projekcija plana za 2017. i 2018. - opći dio

Plan prihoda i primitaka  2016 - 2018.

Plan rashoda i izdataka 2016. - 2018.

Polugodišnji financijski izvještaj

Izvještaj o dodjeljenim bespovratnim sredstvima, donacijama i drugim pomoćima

Procedura stvaranja ugovornih obveza

Financijsko izvješće

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 31.prosinca 2015.

Financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 01.06.-30.06.2017.g

Pregled sklopljenih ugovora

Rebalans plana nabave 2016.

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

Procedura zaprimanja i provjere računa te plačanje po računima u Školi za cestovni promet

 

Financijski plan za 2017.godinu

Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu

Rebalans financijskog plana za 2016. godinu

Rebalans II plana nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu

Financijska izvješća 2016. ( Bilješke )

 

Rebalans financijskog plana Škole za 2018.

Financijski plan za 2018.

II rebalans financijskog plana za 2017.

Plan nabave za 2018.

Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2017. do 31.12.2017.g. (Bilješke)

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (1.siječanj-30.lipanj 2018.)

Bilješke uz financijska izvješća za razdoblje od 1.siječnja do 30. lipnja 2018.

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: