Nastavnici


UPRAVA ŠKOLE

Ravnateljica
RENATA HELJIĆ, dipl. ing. - prof. mentor

tel: 2300-458
mail: ravnatelj@scp.hr


Voditelj obrazovanja odraslih polaznika
Sanja Tirić, dipl. ing. - prof. mentor


Voditelj osposobljavljanja vozača motornih vozila
Tomislav Kučina, dipl. ing. - prof. savjetnik


 Tajnik škole
Tomislav Palić, dipl. pravnik

 

Stručno pedagoška služba
 
Školski psiholog
 
Pedagog
 
Defektolog Knjižnicar
 
Organizator nastave
 
mr. Snježana Kovač,
prof. savjetnik
Anja Trišić Koprivnjak, mag. pedagogije/
Marina Soršak, mag.pedagogije 
Nediljka Vlajčić, defektolog-socijalni pedagog Marija Bednjanec, prof. savjetnik Jasna Biočić, prof.
snjezana.kovac@scp.hr

anja.trisic@scp.hr

marina.sorsak@scp.hr

nediljka.vlajcic@scp.hr  marija.bednjanec@scp.hr jasna.biocic@scp.hr

 

Nastavnici
 
Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Matematika
Josip Hadrović
Andrea Maskalan
Danica Selak
Josip Sraka
Ljiljana Šutalo Zorić
Daliborka Kokić
Manuela Goleš Bašić
Sandra Ivanušić
Frančeska Šimić
Natalija Brkić
Dolores Torić Jadrin

Marina Katalenić
Marina Ignjačić
Ljiljana Lučić Župan
Natalija Brkić/Iva Dujmović

Marija Mlinarević
Jasna Biočić                   
Mirela Panić
Maja Kurek
Tanja Puklek/Kristina Čižmek
Goran Banjanin
 
Tjelesna i zdravstvena kultura Povijest Geografija Fizika
Matija Brkljačić
Martina Sesar          Ana Gržalja
Vjeran Švaić/Adonis Dokuzović
Tomislav Šarlija prof. savjetnik
Josip Sraka
Snježana Eror-Adamić
Tomislav Pihać/Ivana Radman
Jure Ajduk
Nataša Gotal
Kemija, Ekologija u prometu Biologija Etika Prometna skupina predmeta
Vedrana Cvitanić Vedrana Cvitanić Ivana Zelenika
Željko Crnko
Tomislav Ćurković, prof. savjetnik 
Pavle Divković, prof. savjetnik 
Igor Jelić
Dražen Kobasić
mr. Snježana Kovač, prof.  savjetnik 
Tomislav Kučina, prof. savjetnik
Miljenko Lukiček prof. savjetnik
Tomislav Papić
Milan Pernar
Vlasta Perotić prof. savjetnik
Marija Robić
Karlo Šoštarić
Krešimir Utović
Tomislav Žlabur
 
Ekonomska skupina predmeta Strojarska skupina predmeta   Računalstvo
Vesna Dumančić
Tomislav Fabijanić
 

Željko Brguljan     
Sanja Tirić
Mirjana Vidanović

Natalija Ozimec
Lovorka Vidić

  Zdenko Sabo
Ana Martinić
Vjeronauk Praktična nastava Prva pomoć Stručni učitelji - Instruktori vožnje
Marija Kalac
Valentina Židak Radić
Danko Fiket
Pavle Divković, prof. savjetnik
Karlo Šoštrarić
Zoran Oreščanin/Maja Balenović
Tomislav Žlabur
Marijana Fijačko

Kruno Kašnar
Veljko Šoštarić
Tomislav Bužan
Marin Bužan

Akeksandar Vučković

Robert Schubert

 


Kontakt


"Škola za cestovni promet"
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
www.scp.hr
01/2303 444

Radno vrijeme

Pronađite nas na karti

Kliknite na polazište za izračun udaljenosti i vremena putovanja: