Škola za cestovni promet
Trg J.F. Kennedyja 8, Zagreb
tel:  01/23 03 444
fax:01/ 23 00 581
E-mail: info@scp.hr

kontakt pocetna stranica

Nastavnici

UPRAVA ŠKOLE

Ravnateljica
RENATA HELJIĆ, dipl. ing. - prof. mentor

tel: 2300-458
mail: ravnatelj@scp.hr


Voditelj obrazovanja odraslih polaznika
Sanja Tirić, dipl. ing. 


Voditelj osposobljavljanja vozača motornih vozila
"AM", "A1", "A2", "A", "B", "BE", "C", "CE", "D" kategorije
Tomislav Kučina, dipl. ing. - prof. mentor


 Tajnik škole
Vjera Turkalj, dipl. pravnik

 

Stručno pedagoška služba
 
Školski psiholog
 
Pedagog
 
Defektolog Knjižnicar
 
Organizator nastave
 
mr. Snježana Kovač,
prof. savjetnik

Anja Trišić, mag. pedagog

 

Nediljka Vlajčić, defektolog-socijalni pedagog Marija Bednjanec, prof. savjetnik Jasna Biočić, prof.
snjezana.kovac@scp.hr anja.trisic@scp.hr nediljka.vlajcic@scp.hr  marija.bednjanec@scp.hr jasna.biocic@scp.hr

 

Nastavnici
 
Hrvatski jezik Engleski jezik Njemački jezik Matematika

Josip Hadrović
Andrea Maskalan
Danica Selak
Josip Sraka
Ljiljana Šutalo Zorić
Daliborka Kokić

Manuela Goleš Bašić

Sandra Ivanušić
Miroslava Špalj
Frančeska Šimić

Marina Katalenić
Marina Ignjačić
Ljiljana Lučić Župan
Natalija Brkić

Marija Mlinarević
Jasna Biočić                   
Mirela Panić

Maja Kurek

Tanja Puklek

Tjelesna i zdravstvena kultura Povijest Geografija Fizika
Matija Brkljačić
Martina Sesar                 Ana Gržalja
Tomislav Šarlija prof. savjetnik
Josip Sraka
Snježana Eror-Adamić
Tomislav Pihać
Jure Ajduk
Nataša Gotal
Kemija, Ekologija u prometu Biologija Etika Prometna skupina predmeta
Vedrana Cvitanić Vedrana Cvitanić Ivana Zelenika

Željko Crnko
Tomislav Ćurković, prof. mentor 
Pavle Divković, prof. savjetnik 
Dražen Kobasić
mr. Snježana Kovač, prof.  savjetnik 
Tomislav Kučina, prof. mentor
Miljenko Lukiček prof. savjetnik
Tomislav Papić
Milan Pernar
Vlasta Perotić prof. savjetnik
Marija Robić

Karlo Šoštarić

Krešimir Utović

Tomislav Žlabur
 

Ekonomska skupina predmeta Strojarska skupina predmeta   Računalstvo
Vesna Dumančić
Tomislav Fabijanić
Rajka Sabo
Željko Brguljan
Sanja Tirić
Mirjana Vidanović
Lovorka Vidić
  Zdenko Sabo
Ana Martinić
Vjeronauk Praktična nastava Prva pomoć Stručni učitelji         Instruktori vožnje
Marija Kalac
Valentina Židak Radić

Danko Fiket
Pavle Divković, prof. savjetnik

Karlo Šoštrarić

Zoran Oreščanin

Tomislav Žlabur

 

Mario Bedeković
Alenka Jurašić
Kruno Kašnar
B
Veljko Šoštarić
Miroslav Vuksanić               

 


 
Podijeli s prijateljima:

Autoškola
"Škola za cestovni promet"Sljedeći tečaj: 12.10.2015

Na web stranicama Autoškole nalaze se sadržaji vezani za obuku mladih vozača za A1, B, C i C+E kategoriju.


Zanimljivi linkovi:www.prijevoznik.net